RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 237kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


kala tarbimise edendamise kohta


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kala tarbimise propageerimise kohta  
B8‑0452/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Eurobaromeetri uuring ELi tarbija valikute kohta näitas, et mereandide tarbimine on taas kord kasvamas ning 42 % eurooplastest söövad vähemalt korra nädalas kodus kala ja/või vesiviljelustooteid;

B.  arvestades, et enamik tarbijaid on andnud mõista, et neile meeldib proovida uusi tooteid ja liike, mis näitab mitmekesiste hankevõimaluste olulisust ja potentsiaali;

C.  arvestades, et kala söömine vähendab märkimisväärselt infarkti tagajärjel suremise tõenäosust, parandab lapse aju arengut ning aeglustab aju vananemist;

D.  arvestades, et kalast saab peaaegu 20 % loomse valgu tarbimiskogusest enam kui kolm miljardit inimest;

E.  arvestades, et 150 g kala katab kuni 60 % täiskasvanu päevasest valguvajadusest;

1.  palub komisjonil ja nõukogul võtta kasutusele olemasolevad rahalised vahendid ja algatada ELi kodanikele suunatud teavituskampaania, mille eesmärk on teavitada kala tarbimisega kaasnevast lisaväärtusest ning juhtida tähelepanu ELi kalanduse ja vesiviljelustoodete siseturu tugevdamise potentsiaalile;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusalane teave