PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o promicanju konzumacije ribe


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o promicanju konzumacije ribe  
B8-0452/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je prema najnovijem istraživanju Eurobarometra o izboru potrošača u EU-u konzumacija plodova mora ponovno u porastu, što znači da 42 % Europljana najmanje jednom tjedno kod kuće jede ribu i/ili proizvode akvakulture;

B.  budući da je većina potrošača navela da želi isprobati nove proizvode i vrste, što ukazuje na važnost i potencijale diversificirane opskrbe;

C.  budući da se konzumacijom ribe drastično smanjuje vjerojatnost smrti od srčanog udara, poboljšava razvoj mozga kod djece i usporava starenje mozga;

D.  budući da je za više od 3 milijarde ljudi gotovo 20% unosa životinjskih bjelančevina ribljeg podrijetla;

E.  budući da odrasla osoba konzumacijom porcije ribe od 150 g može zadovoljiti do 60 % svojih dnevnih potreba za bjelančevinama;

1.  poziva Komisiju i Vijeće da mobiliziraju raspoloživa sredstva i pokrenu informativnu kampanju za građane EU-a u cilju promicanja prednosti konzumacije ribe i naglašavanja mogućnosti za jačanje unutarnjeg tržišta EU-a za proizvode ribarstva i akvakulture;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

 

Pravna napomena