NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore konzumácie rýb


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore konzumácie rýb  
B8‑0452/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže z najnovších výsledkov prieskumu Eurobarometer o rozhodovaní spotrebiteľov EÚ vyplynulo, že konzumácia rýb je opäť na vzostupe, pričom 42 % Európanov v súčasnosti konzumuje doma ryby a/alebo produkty akvakultúry aspoň raz za týždeň;

B.  keďže väčšina spotrebiteľov uviedla, že radi skúšajú nové produkty a druhy, čo poukazuje na význam a potenciál diverzifikácie zdrojov;

C.  keďže konzumácia rýb významne znižuje pravdepodobnosť úmrtia na infarkt, zlepšuje rozvoj mozgu u detí a spomaľuje starnutie mozgu;

D.  keďže ryby predstavujú takmer 20 % prísunu živočíšnych bielkovín pre viac ako 3 miliardy ľudí;

E.  keďže porcia 150 g ryby môžu poskytnúť až 60 % potrebného denného prísunu bielkovín u dospelého človeka;

1.  vyzýva Komisiu a Radu, aby mobilizovali dostupné finančné prostriedky a začali informačnú kampaň s cieľom oboznámiť občanov EÚ s pridanou hodnotou konzumácie rýb, a zdôrazňuje potenciál na posilnenie vnútorného trhu EÚ s produktami rybolovu a akvakultúry;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne oznámenie