FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 312kWORD 47k
30.6.2017
PE605.576v01-00
 
B8-0452/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om främjande av fiskkonsumtion


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Förslag till Europaparlamentets resolution om främjande av fiskkonsumtion  
B8‑0452/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den senaste Eurobarometerundersökningen om EU-konsumenters val avslöjade att konsumtionen av fisk och skaldjur igen ökar. 42 procent av EU-medborgarna äter nu fisk- och/eller vattenbruksprodukter hemma minst en gång i veckan.

B.  De flesta konsumenter har uppgett att de skulle vilja pröva nya produkter och arter, vilket visar på vikten av och potentialen hos diversifierad tillgång.

C.  Att äta fisk minskar kraftigt risken att dö i en hjärtattack, förbättrar utvecklingen av barns hjärnor och bromsar hjärnans åldrande.

D.  Fisk svarar för nästan 20 % av intaget av animaliskt protein hos mer än 3 miljarder människor.

E.  En 150 grams fiskportion kan tillhandahålla upp till 60 % av en vuxen människas dagliga proteinbehov.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att anskaffa tillgängliga medel och inleda en informationskampanj för EU-medborgare i syfte att lyfta fram mervärdet för fiskkonsumtion och potentialen för att stärka EU:s inre marknad för fisk- och vattenbruksprodukter.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande