NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 47k
20.6.2017
PE605.577v01-00
 
B8-0453/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o festivalu v Jü-lin


Isabella Adinolfi

Návrh usnesení Evropského parlamentu o festivalu v Jü-lin  
B8-0453/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že při příležitosti festivalu psího masa, který se koná ve městě Jü-lin dne 21. června, jsou tisíce psů nejdříve chytány do pastí a vystavovány tomu nejkrutějšímu zacházení a následně zabíjeny či zaživa stahovány z kůže;

B.  vzhledem k tomu, že chov není povolen, a tudíž dochází k odchytu toulavých psů a často také ke krádežím psů, kteří mají své zákonné vlastníky, a že se v důsledku festivalu mohou šířit nemoci jako vzteklina nebo cholera a že festival nabízí příležitosti k ziskům z organizované trestné činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že Čína je stejně jako Evropa nejen účastníkem projektu „Animal Welfare Standard Project“ pod vedením Střediska pro regionální spolupráci OIE pro otázky dobrých životních podmínek zvířat, ale také členem Světové organizace pro zdraví zvířat, z čehož plyne, že je povinna dodržovat mezinárodní zásady týkající se dobrých životních podmínek zvířat;

D.  vzhledem k tomu, že každý rok se ve světě mobilizují tisíce občanů, kteří žádají, aby příslušné úřady zasáhly a učinily přítrž tomuto nepopsatelně krutému zacházení, které bylo mnohokrát jednoznačně doloženo;

1.  vyzývá Komisi, aby využila všech svých pravomocí k zajištění toho, aby byly dodržovány mezinárodně uznávané normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 

 

 

Právní upozornění