NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 47k
29.6.2017
PE605.583v01-00
 
B8-0458/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o prevenci a odhalování případných nekalých obchodních praktik


Lorenzo Fontana

Návrh usnesení Evropského parlamentu o prevenci a odhalování případných nekalých obchodních praktik  
B8-0458/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská komise uložila společnosti Alphabet-Google pokutu ve výši 2,42 miliard EUR za zneužívání dominantního postavení;

 

B.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2016 Komise rovněž požádala společnost Apple, aby irské vládě zaplatila více než 13 miliard EUR nezaplacených daní;

 

C.  vzhledem k tomu, že v posledních letech byly v některých členských státech zaznamenány podobné případy daňových výhod týkající se nadnárodních společností;

 

1.  poukazuje na to, že je nutné omezit moc globálních společností, a to zejména s ohledem na soukromí mnoha evropských občanů a na konkurenci, již představují pro evropské společnosti;

 

2.  zdůrazňuje, že je potřebné, aby členské státy uplatňovaly stejné daňové zacházení, kterého se dostává evropským společnostem, i na nadnárodní společnosti působící na internetu, a nejen na ně;

 

3.  podtrhuje, že je nutné ve velké míře investovat do výzkumu a technologií s cílem povzbudit v Evropě vznik technologických struktur, které budou s to konkurovat velkým americkým společnostem;

 

4.  vyzývá Komisi, aby v souladu s pravomocemi, které jí byly uděleny ve Smlouvách, zahájila diskusi o daňových výhodách poskytnutých některými členskými státy některým nadnárodním společnostem a o možnostech omezení moci globálních webových platforem.

Právní upozornění