ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 463kWORD 48k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


срещу включването на „Фискалния пакт“ (Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз) в правната рамка на Европейския съюз


Лаура Аджеа, Даниела Аюто, Тициана Бегин, Давид Борели, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Роза Д'Амато, Елеонора Еви, Лаура Ферара, Джулия Мои, Пиерникола Педичини, Дарио Тамбурано, Марко Вали, Марко Дзуло

Предложение за резолюция на Европейския парламент срещу включването на „Фискалния пакт“ (Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз) в правната рамка на Европейския съюз   
B8‑0478/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейския съюз преминава през най-тежката икономическа, социална и политическа криза от основаването си досега;

Б.  като има предвид, че тази криза беше задълбочена от политиките на строги икономии, които оказаха осезаемо проциклично въздействие и доведоха до неустойчиви равнища на безработица, бедност и неравенства в държавите от периферията на еврозоната;

В.  като има предвид, че извънредните мерки в областта на паричната политика, които подхранваха крехкото икономическо възстановяване, биват постепенно преустановявани;

Г.  като има предвид, че до началото на 2018 г. държавите членки ще трябва да вземат решение относно включването на така наречения „Фискалния пакт“ в правната уредба на ЕС, което ще направи лесно обосноваването на бюджетните ограничения пред Съда на Европейския съюз;

Д.  като има предвид, че „Фискалният пакт“ задължава правителствата да преследват бюджетни цели, които са технически нереалистични и неустойчиви от икономическа, политическа и социална гледна точка;

1.  счита, че бюджетните ограничения, предвидени във „Фискалния пакт“, принуждават държавите членки да приемат все по-драстични мерки на строги икономии, като по този начин подхранват рецесията и недоверието на гражданите към ЕС;

2.  се противопоставя на включването на „Фискалния пакт“ в правната рамка на ЕС;

3.  приканва държавите членки да отменят „Фискалния пакт“ и да пристъпят към всеобхватно предоговаряне на икономическите и финансовите ограничения, произтичащи от рамката за икономическо управление.

Правна информация