NÁVRH USNESENÍ
PDF 248kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


proti zařazení „rozpočtového paktu“ (smlouvy o stabilitě, koordinaci a o řízení Hospodářské a měnové unie) do právního rámce Evropské unie


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Návrh usnesení Evropského parlamentu proti zařazení „rozpočtového paktu“ (smlouvy o stabilitě, koordinaci a o řízení Hospodářské a měnové unie) do právního rámce Evropské unie  
B8-0478/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie prochází nejhlubší hospodářskou, sociální a politickou krizí od svého založení;

B.  vzhledem k tomu, že tato krize byla vyostřena úspornou politikou, která měly silné procyklické účinky a vytvořila neudržitelné míry nezaměstnanosti, chudoby a nerovnosti v zemích na okraji eurozóny;

C.  vzhledem k tomu, že mimořádné měnové politiky, které podporovaly křehké hospodářské oživení, směřují k postupnému znovuzavedení,

D.  vzhledem k tomu, že počátkem roku 2018 mají členské státy rozhodnout o začlenění takzvaného „rozpočtového paktu“ do právního rámce Unie, a učinit tak rozpočtová omezení zdůvodnitelná před Soudním dvorem;

E.  vzhledem k tomu, že „rozpočtový pakt“ zavazuje vlády, aby plnily technicky nerealistické rozpočtové cíle, jež jsou neudržitelné z hospodářského, politického i sociálního hlediska;

1.  vzhledem k tomu, že rozpočtová omezení podle „rozpočtového paktu“ nutí členské státy přijímat stále drastičtější úsporná opatření, a tak přiživovat recesi a nespokojenost občanů s EU;

2.  se staví proti začlenění „rozpočtového paktu“ do právního rámce Unie;

3.  vyzývá členské státy, aby tento pakt zrušily a přistoupily k novému komplexnímu projednání hospodářských a finančních omezení vyplývajících z rámce pro správu ekonomických záležitostí.

 

Právní upozornění