PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


finanssipoliittisen sopimuksen ja vakaussopimuksen Euroopan unionin oikeudelliseen kehykseen sisällyttämistä vastaan


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys finanssipoliittisen sopimuksen ja vakaussopimuksen Euroopan unionin oikeudelliseen kehykseen sisällyttämistä vastaan   
B8‑0478/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että unionissa on meneillään pahin talous-, sosiaali- ja poliittinen kriisi sitten unionin perustamisen;

B.  ottaa huomioon, että tätä kriisiä on pahentanut säästöpolitiikka, jolla on ollut huomattavia myötäsyklisiä vaikutuksia ja joka on aiheuttanut sietämättömän paljon työttömyyttä, köyhyyttä ja epätasa-arvoa euroalueen syrjäisimmissä maissa;

C.  ottaa huomioon, että poikkeuksellinen rahapolitiikka on edesauttanut talouden heikkoa elpymistä ja paluuta normaaliin;

D.  ottaa huomioon, että ennen vuoden 2018 alkua jäsenvaltioiden on päätettävä ns. finanssipoliittisen sopimuksen sisällyttämisestä unionin oikeusjärjestykseen, jolloin budjettirajoituksia voidaan käsitellä tuomioistuimessa;

E.  ottaa huomioon, että finanssipoliittinen sopimus velvoittaa hallitukset tavoittelemaan teknisesti epärealistisia ja taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti kestämättömiä talousarviotavoitteita;

1.  katsoo, että finanssipoliittisen sopimuksen budjettirajoitukset pakottavat jäsenvaltiot hyväksymään aina vain tiukempia säästötoimia ja edistävät näin lamaa ja kansalaisten erkaantumista EU:sta;

2.  vastustaa finanssipoliittisen sopimuksen sisällyttämistä unionin oikeudelliseen kehykseen;

3.  kehottaa jäsenvaltioita kumoamaan sen ja käymään uusia kattavia neuvotteluja talouden ohjausjärjestelmään perustuvista talous- ja finanssipoliittista rajoituksista.

Oikeudellinen huomautus