PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 244kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


protiv uključivanja Fiskalnog ugovora (Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji) u pravni okvir Europske unije


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

 


Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta protiv uključivanja Fiskalnog ugovora (Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji) u pravni okvir Europske unije  
B8-0478/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da Europska unija prolazi kroz najveću gospodarsku, društvenu i političku krizu od svojeg osnutka;

B.  budući da su tu krizu pogoršale politike štednje koje su imale značajne procikličke učinke i proizvele neodržive razine nezaposlenosti, siromaštva i nejednakosti u perifernim zemljama europodručja;

C.  budući da se postupno prestaju primjenjivati izvanredne monetarne politike koje su potaknule krhki gospodarski oporavak;

D.  budući da će do početka 2018. države članice morati odlučiti o uključivanju takozvanog Fiskalnog ugovora u pravni poredak Unije, što bi kao posljedicu imalo da Sud Europske unije može zaštititi proračunska ograničenja;

E.  budući da na temelju Fiskalnog ugovora vlade imaju obvezu ostvariti proračunske ciljeve koji su tehnički nerealni i neodrživi s gospodarskog, političkog i društvenog stajališta;

1.  smatra da se proračunskim ograničenjima u okviru Fiskalnog ugovora države članice prisiljavaju na usvajanje mjera štednje koje su sve drastičnije povećavajući tako recesiju i nezadovoljstvo građana EU-om;

2.  protivi se uključivanju Fiskalnog ugovora u pravni okvir Europske unije;

3.  poziva države članice da stave Fiskalni ugovor izvan snage i da ponovno pokrenu sveobuhvatne pregovore o gospodarskim i financijskim ograničenjima koja proizlaze iz okvira gospodarskog upravljanja.

 

Pravna napomena