ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 249kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a költségvetési paktumnak (a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés) az európai uniós jogi keretbe történő belefoglalása ellen


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a költségvetési paktumnak (a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés) az európai uniós jogi keretbe történő belefoglalása ellen   
B8‑0478/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az EU megalapítása óta a legsúlyosabb gazdasági, szociális és politikai válsággal néz szembe;

B.  mivel ezt a válságot csak fokozták az erősen prociklikus hatású, az euróövezet peremvidékén elhelyezkedő országokban fenntarthatatlan szintű munkanélküliséget, szegénységet és egyenlőtlenséget okozó megszorító politikák;

C.  mivel a rendkívüli monetáris politikák, amelyek a gazdaság törékeny fellendülését táplálták, fokozatos kivezetésre kerülnek;

D.  mivel 2018 kezdetéig a tagállamoknak dönteniük kell a költségvetési paktumnak az európai uniós jogi keretbe történő belefoglalásáról, ami ily módon lehetővé teszi a költségvetési megszorítások Európai Bíróság előtti végrehajthatóságát;

E.  mivel a költségvetési paktum arra kényszeríti a kormányokat, hogy technikailag irreális, illetve gazdasági, politikai és társadalmi szempontból fenntarthatatlan költségvetési célokat tűzzenek ki;

1.  úgy véli, hogy a költségvetési paktum által meghatározott költségvetési megszorítások arra ítélik a tagállamokat, hogy egyre drasztikusabb megszorító intézkedéseket fogadjanak el, így fokozva a recessziót és a polgárok EU-ból való kiábrándulását;

2.  ellenzi a költségvetési paktumnak az európai uniós jogi keretbe történő belefoglalását;

3.  felkéri a tagállamokat, hogy érvénytelenítsék a gazdasági kormányzás keretében fellépő gazdasági és pénzügyi megszorításokat, és kezdjenek hozzá azok átfogó újratárgyalásához.

Jogi nyilatkozat