PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 384kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


împotriva încorporării „pactului bugetar” (Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare) în cadrul juridic al Uniunii Europene


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Propunere de rezoluție a Parlamentului European împotriva încorporării „pactului bugetar” (Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare) în cadrul juridic al Uniunii Europene   
B8‑0478/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană traversează cea mai profundă criză economică, socială și politică de la înființare;

B.  întrucât această criză a fost intensificată de politicile de austeritate care au avut puternice efecte prociclice și au generat niveluri nesustenabile ale șomajului, sărăcie și inegalități în țările aflate la periferia zonei euro;

C.  întrucât politicile monetare neconvenționale care au alimentat redresarea economică fragilă se îndreaptă spre o restrângere treptată;

D.  întrucât, până la începutul anului 2018, statele membre vor trebui să decidă referitor la încorporarea așa-numitului „pact bugetar” în ordinea juridică a Uniunii, făcând astfel Curtea de Justiție competentă în ceea ce privește nerespectarea constrângerilor bugetare;

E.  întrucât „pactul bugetar” obligă guvernele să facă eforturi pentru atingerea unor obiective bugetare care sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic și nesustenabile din punct de vedere economic, politic și social,

1.  consideră că constrângerile bugetare prevăzute de „pactul bugetar” condamnă statele membre să adopte măsuri de austeritate tot mai drastice, alimentând astfel recesiunea și nemulțumirea cetățenilor față de UE;

2.  se opune încorporării „pactului bugetar” în cadrul juridic al Uniunii;

3.  invită statele membre să îl abroge și să înceapă să renegocieze în totalitate legăturile economice și financiare care decurg din cadrul de guvernanță economică.

Notă juridică