PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 311kWORD 47k
4.7.2017
PE605.605v01-00
 
B8-0478/2017

v skladu s členom 133 Poslovnika


proti vključitvi fiskalnega pakta (Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji) v pravni okvir Evropske unije


Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo

Predlog resolucije Evropskega parlamenta proti vključitvi fiskalnega pakta (Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji) v pravni okvir Evropske unije  
B8-0478/2017

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker Evropska unija preživlja najhujšo gospodarsko, socialno in politično krizo od svoje ustanovitve;

B.  ker je krizo še dodatno zaostrila varčevalna politika, ki je imela velik prociklični učinek in povzročila nevzdržno stopnjo brezposelnosti, revščine in neenakosti v državah na obrobju euroobmočja;

C.  ker se postopoma zaključuje obdobje izredne monetarne politike, ki je prispevala k šibkemu gospodarskemu okrevanju;

D.  ker bodo morale do začetka leta 2018 države članice odločiti o vključitvi fiskalnega pakta v pravni red Unije in bo tako Sodišče Evropske unije pristojno za razsodbe o kršitvah proračunskih omejitev;

E.  ker si morajo zaradi fiskalnega pakta vlade prizadevati za izpolnjevanje proračunskih ciljev, ki so z gospodarskega, političnega in socialnega vidika v praksi nerealni in nevzdržni;

1.  meni, da morajo zaradi proračunskih omejitev, ki jih določa fiskalni pakt, države članice sprejemati čedalje ostrejše varčevalne ukrepe, ki povzročajo recesijo in vzbujajo nenaklonjenost državljanov Evropske unije;

2.  nasprotuje vključitvi fiskalnega pakta v pravni okvir Unije;

3.  poziva države članice, naj ga razveljavijo in začnejo nova pogajanja o vseh gospodarskih in finančnih omejitvah, ki izhajajo iz okvira za gospodarsko upravljanje.

Pravno obvestilo