NÁVRH USNESENÍ
PDF 245kWORD 47k
26.6.2017
PE605.606v01-00
 
B8-0479/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ochraně mozzarelly z buvolího mléka s chráněným označením původu (CHOP)


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně mozzarelly z buvolího mléka s chráněným označením původu (CHOP)   
B8-0479/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že „Mozzarella di Bufala Campana“ s chráněným označením původu CHOP (dále jen „MBC DOP“) je čerstvý sýr typu „pasta filata“ vyráběný v přísném souladu s nařízením (EHS) č. 2081/1992 s právní platností na evropském území, jehož povinné výrobní postupy byly navíc potvrzeny a zapsány nařízením (ES) č. 103/2008, v souladu s nařízením (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin;

B.  vzhledem k tomu, že dne 4. května 2017 valná hromada konsorcia MBC DOP rozhodla o předložení nového návrhu změn čítajícího 18 bodů, přičemž se tyto změny týkají mimo jiné: uchovávání MBC DOP ve všech fázích uvádění na trh při záporných teplotách - 18 °C; výroby bloků (tzv. filoni) o hmotnosti 1 kg; používání nejen horké vody pro zpracování sýrové hmoty („cagliata“) nakrájené na kousky, ale také páry, což je užitečné a nezbytné pro roztavení zmrazených produktů;

1.  vybízí Parlament, aby inicioval veškerá vhodná opatření na ochranu vysoké kvality MBC DOP, a zejména aby zabránil veškerým změnám v současnosti platné specifikaci produktu.

 

Právní upozornění