PROJEKT REZOLUCJI
PDF 228kWORD 46k
26.6.2017
PE605.606v01-00
 
B8-0479/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony sera Mozzarella di Bufala ChNP


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony sera Mozzarella di Bufala ChNP  
B8‑0479/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Mozzarella di Bufala Campana ChNP (w skrócie MBC ChNP) jest serem świeżym z masy parzonej, wytwarzanym zgodnie z rygorystyczną specyfikacją na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 2081/1992 obowiązującego w Unii Europejskiej, oraz mając na uwadze, że ostatnio na mocy rozporządzenia (WE) nr 103/2008, zatwierdzono i zarejestrowano zmiany w tej specyfikacji, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;

B.  mając na uwadze, że dnia 4 maja 2017 r. zgromadzenie konsorcjum MBC ChNP ustaliło nowy projekt zmian w specyfikacji, zawierający 18 punktów dotyczących m.in.: pakowania i wprowadzania do obrotu MBC ChNP w temperaturze -18°C, produkcji tzw. „filoni”, czyli bloków mozzarelli o wadze 1 kilograma, użycia, oprócz wrzątku, pary wodnej do podgrzewania rozdrobnionego skrzepu i formowania pojedynczych sztuk, co jest pomocne i konieczne przy rozmrażaniu zamrożonych produktów;

1.  wzywa Parlament do wprowadzenia wszelkich stosownych inicjatyw mających na celu ochronę wysokiej jakości Mozzarelli di Bufala ChNP, a w szczególności do uniemożliwienia jakichkolwiek zmian w obowiązującej obecnie specyfikacji.

Informacja prawna