PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 47k
7.7.2017
PE605.607v01-00
 
B8-0480/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie powoływania przez Komisję dyrektorów agencji


Dominique Martin

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie powoływania przez Komisję dyrektorów agencji  
B8‑0480/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w UE działają doskonałe spółki kolejowe, np. Alstom, Siemens, SNCF czy Deutsche Bahn;

B.  mając na uwadze, że mimo to w dniu 30 września 2014 r. na stanowisko dyrektora Europejskiej Agencji Kolejowej został powołany były dyrektor spółki Bombardier, dużego konkurencyjnego przedsiębiorstwa kanadyjskiego;

C.  mając na uwadze, że Komisja powierzyła zadanie harmonizacji norm technicznych w Europie cudzoziemcowi, co należy stwierdzić niezależnie od jego przymiotów ludzkich czy umiejętności zawodowych;

D.  mając na uwadze, że normy te mają ogromny wpływ na przedsiębiorstwa europejskie, takie jak Siemens i Alstom, a przez to na zatrudnienie: 28 000 miejsc pracy w spółce Alstom, 150 000 w SNCF, a w całym sektorze kolejowym 560 000 stanowisk i 147 mld EUR obrotów;

E.  mając na uwadze, że w dniu 16 października 2017 r. powołany zostanie kolejny dyrektor agencji;

F.  mając na uwadze, że będzie to dyrektor Europejskiej Agencji Chemikaliów i nie do zaakceptowania byłoby powołanie na to stanowisko cudzoziemca, który dyktowałby politykę agencji w kwestii szkodliwego wpływu na rozrodczość czy środowisko lub badań prowadzonych na zwierzętach;

1.  zwraca się do Komisji o podjęcie niezbędnych środków, aby na stanowisko dyrektora Europejskiej Agencji Chemikaliów nie został powołany nikt z kierownictwa spółek chemicznych spoza UE.

Informacja prawna