NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 47k
19.7.2017
PE605.611v01-00
 
B8-0484/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o kontrole uplatňování práva EU


Nicola Caputo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o kontrole uplatňování práva EU   
B8-0484/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že byla nedávno zveřejněna výroční zprávu o kontrole uplatňování práva Unie, jež ukazuje, jak Evropská komise sledovala a uplatňovala právo EU v roce 2016;

B.  vzhledem k tomu, že tato výroční zpráva poukazuje na významné zvýšení (o 21 %) počtu řízení o nesplnění povinnosti oproti předchozímu roku;

C.  vzhledem zejména k porušování právních předpisů EU ze strany členských států v oblasti emisí automobilů, pokud jde o činnost výrobců vozidel, v oblasti nelegálních skládek, bezpečnosti dopravy, jakož i v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí;

1.  je přesvědčen, že když není právo EU správně uplatňováno, jsou tím občanům a podnikům upírány práva a výhody zakotvené v evropských právních předpisech;

2.  žádá, aby členské státy prováděly evropské směrnice ve svém vnitrostátním právním řádu ve lhůtách, jež se zavázaly respektovat, a je přesvědčen, že v zájmu usnadnění jejich včasného provádění by Komise měla členským státům pomáhat tak, že bude vypracovávat prováděcí plány, zvláštní internetové stránky a pokyny a zajišťovat výměnu osvědčených postupů v rámci setkání odborných skupin.

 

Právní upozornění