NÁVRH USNESENÍ
PDF 160kWORD 47k
14.7.2017
PE605.613v01-00
 
B8-0486/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o demenci


Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o demenci  
B8-0486/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence (50–70 % případů), po níž následuje multiinfarktová demence (30 % případů), ale že demence bývá v některých případech také způsobena Pickovou chorobou, Biswangerovou chorobou nebo demencí s Lewyho tělísky;

B.  připomíná, že z více než 177 milionů osob starších 60 let, které v roce 2015 žily v Evropě, bylo přibližně 10,5 milionů postiženo demencí a že jejich počet má do roku 2050 vzrůst na 18,7 milionu;

C.  vzhledem k tomu, že podle zprávy organizace Alzheimer’s Disease International (ADI) z roku 2015 stály různé typy demence 750 miliard EUR a že toto číslo by do roku 2050 mohlo dosáhnout 1 830 miliard;

1.  vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy začala pracovat na strategiích v oblasti demence nebo neurodegenerativních onemocnění a učinila z demence jednu z priorit evropského zdravotnictví, více investovala do výzkumu demence a lépe propojovala všechny aktéry zapojené do péče, jako je například ošetřující personál;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění