ONTWERPRESOLUTIE
PDF 157kWORD 47k
18.7.2017
PE605.614v01-00
 
B8-0487/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de gezondheidsrisico's van het gebruik van apparaten om kunstmatig te zonnen


Mireille D'Ornano

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de gezondheidsrisico's van het gebruik van apparaten om kunstmatig te zonnen  
B8‑0487/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de blootstelling aan ultraviolette (uv-)straling door apparaten om kunstmatig te zonnen (zonnebanken) voor cosmetische doeleinden volgens een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft geleid tot een toename van het aantal gevallen van huidkanker en tot een daling van de leeftijd waarop deze voorkomt;

B.  overwegende dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) de blootstelling aan zonnebanken die uv-straling afgeven sinds 2009 als "kankerverwekkend" heeft ingedeeld en dat die blootstelling nu aan de basis ligt van meer dan 500 000 gevallen van kanker in Europa, de Verenigde Staten en Australië;

C.  overwegende dat het gebruik van zonnebanken ook andere risico's voor de gezondheid meebrengt, zoals brandwonden, versnelde veroudering van de huid, oogontstekingen en verzwakking van het immuunsysteem;

1.  nodigt de Commissie uit initiatieven aan te moedigen om de consument voor te lichten over de gezondheidsrisico's van het gebruik van zonnebanken en over de noodzaak om het gebruik tot medische doeleinden te beperken;

2.  verzoekt de Commissie de vaststelling van beperkingen inzake de toegang tot deze apparaten op grond van leeftijd, huidtype, blootstellingstijd en persoonlijke gezondheidstoestand aan te moedigen.

Juridische mededeling