PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
18.7.2017
PE605.614v01-00
 
B8-0487/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez urządzenia do sztucznego opalania


Mireille D’Ornano

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez urządzenia do sztucznego opalania  
B8‑0487/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według niedawnego badania Światowej Organizacji Zdrowia ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV) z urządzeń do sztucznego opalania (solariów) stosowanych w celach estetycznych zwiększyła częstotliwość zachorowań na raka skóry i obniżyła wiek pacjentów, u których jest on diagnozowany;

B.  mając na uwadze, że w 2009 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaliczyła promieniowanie UV emitowane przez solaria do czynników rakotwórczych i że jest ono obecnie przyczyną blisko 500 000 przypadków zachorowań na raka w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii;

C.  mając na uwadze, że korzystanie z solariów stwarza również inne zagrożenia dla zdrowia, np. ryzyko oparzeń, przyspieszonego starzenia się skóry, zapaleń oczu oraz osłabienia układu odpornościowego;

1.   zwraca się do Komisji, by wspierała inicjatywy mające uświadamiać konsumentom niebezpieczeństwa dla zdrowia wynikające z korzystania z solariów oraz konieczność ograniczenia takich zabiegów wyłącznie do celów medycznych;

2.  zwraca się do Komisji, aby zachęcała do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z solariów ze względu na wiek, rodzaj skóry, czas ekspozycji lub stan zdrowia potencjalnych użytkowników.

Informacja prawna