FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 47k
11.6.2017
PE605.618v01-00
 
B8-0490/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om den manglende gennemsigtighed i Kommissionens rejseudgifter


Sophie Montel

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den manglende gennemsigtighed i Kommissionens rejseudgifter  
B8‑0490/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at den spanske NGO Access Info har offentliggjort de første resultater fra en undersøgelse af de enorme beløb, som kommissærer anvender i forbindelse med tjenesterejser;

B.  der henviser til, at kommissærernes rejseudgifter mellem januar og februar 2016 beløb sig til 550 000 EUR, og at f.eks. regningen for Jean-Claude Junckers besøg i Rom i to dage i privatfly var på 26 000 EUR;

C.  der henviser til, at Kommissionen på trods af de mange henvendelser fra borgere afviser at offentliggøre rejseomkostninger for hele året;

1.  opfordrer Kommissionen til at sikre fuldstændig gennemsigtighed for så vidt angår institutionens rejseudgifter.

Juridisk meddelelse