FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 46k
24.8.2017
PE605.620v01-00
 
B8-0492/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om finansiering af projekter til fordel for udlændinge og migranter


Dominique Martin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om finansiering af projekter til fordel for udlændinge og migranter  
B8‑0492/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union i maj måned alene udbetalte mere end 7 mio. EUR i sociale tilskud;

B.  der henviser til, at ud af disse 7 mio. EUR gik 2 mio. EUR til kurser i "etnisk" madlavning for arbejdsløse migranter, 2 mio. EUR til migranter og 3 mio. EUR til sociale lobbygrupper;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Union samtidig er foruroliget over manglen på budgetmidler og følger en stram økonomisk politik;

D.  der henviser til, at arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse på trods af en lille og stadig skrøbelig genopretning efter krisen fortsat skaber kaos i de 27 medlemsstater;

E.  der henviser til, at det er at lyve, når man lader indvandrere tro, at de kan finde job, der hvor lokalbefolkningen ikke kan;

1.  opfordrer Kommissionen til at stoppe finansieringen af projekter til fordel for udlændinge og migranter og til i stedet at koncentrere sig om at finansiere projekter, som forbedrer de sociale og økonomiske vilkår for europæiske borgere;

2.  opfordrer Kommissionen til at sørge for, at offentlige midler anvendes hensigtsmæssigt ved på en kvantificerbar måde at sikre, at de projekter, der finansieres af EU, giver resultater.

Juridisk meddelelse