NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 46k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o nové evropské pracovní skupině proti falešným zprávám


Nicola Caputo

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nové evropské pracovní skupině proti falešným zprávám   
B8-0501/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k prohlášení komisařky pro digitální ekonomiku Mariye Gabrielové, že hodlá zřídit evropskou pracovní skupinu pro boj s jevem falešných zpráv, s cílem vytvořit společný přístup na evropské úrovni a harmonizovat kroky jednotlivých členských států;

B.  vzhledem ke zkušenosti veřejných a soukromých organizací odhalujících tyto zprávy a tiskových skupin v Evropě i mimo ni, které dosáhly obecně pouze neuspokojivých výsledků či výsledků omezených jen na určité stránky tohoto problému;

C.  vzhledem k citlivosti témat falešných zpráv, z větší části spojených s xenofobií, nacionalismem a islámofobií, a ke kulturnímu významu tohoto jevu;

1.  žádá Komisi, aby rozhodně přistoupila k vypracování nového legislativního rámce pro falešné zprávy a verbální projevy nenávisti a zařadila do něj určitou formu odpovědnosti správců online platformy, jež by byla slučitelná se svobodou projevu, ale nezbavovala tyto poskytovatele povinnosti provádět nezbytné a technicky možné kontroly.

Právní upozornění