NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 41k
31.8.2017
PE605.643v01-00
 
B8-0501/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o novej európskej pracovnej skupine proti falošným správam


Nicola Caputo

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o novej európskej pracovnej skupine proti falošným správam  
B8-0501/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel oznámila, že chce zriadiť európsku pracovnú skupinu pre boj proti falošným správam s cieľom vytvoriť spoločný prístup na európskej úrovni, ktorým sa zharmonizujú opatrenia jednotlivých členských štátov;

B.  keďže iniciatívy verejných a súkromných organizácií snažiacich sa o vyvracanie mýtov a nátlakových skupín v Európe i v zahraničí priniesli vo všeobecnosti neuspokojivé výsledky, prípadne výsledky obmedzené len na riešenie niektorých aspektov tohto problému;

C.  keďže predmetom falošných správ sú zjavne citlivé témy kultúrneho významu súvisiace vo väčšine prípadov so xenofóbiou, nacionalizmom a islamofóbiou;

1.  vyzýva Komisiu, aby odhodlane pracovala na novom legislatívnom rámci o „falošných správach“ a „nenávistných prejavov“, do ktorého treba zahrnúť aj určitú formu zodpovednosti prevádzkovateľov online platformy, ktorá bude v súlade so slobodou prejavu, ale neoslobodí ich od vykonávania nevyhnutných a technicky možných kontrol.

Právne oznámenie