Förfarande : 2017/2132(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0503/2017

Ingivna texter :

B8-0503/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/09/2017 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0318

FÖRSLAG TILL BESLUT
PDF 154kWORD 47k
7.9.2017
PE605.646v01-00
 
B8-0503/2017

i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen


med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2017/2132(INS))


Pavel Svoboda för utskottet för rättsliga frågor

 


Europaparlamentets beslut med förslag om att utnämna Simon Busuttil till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2017/2132(INS))  
B8‑0503/2017

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Simon Busuttil uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i EUF-fördraget.

1.  Europaparlamentet föreslår att Simon Busuttil utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.

Rättsligt meddelande