NÁVRH USNESENÍ
PDF 329kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o zavedení označení „evropský region roku z hlediska udržitelného cestovního ruchu“


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zavedení označení „evropský region roku z hlediska udržitelného cestovního ruchu“  
B8-0504/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že udržitelným cestovním ruchem se rozumí cestování zohledňující současné i budoucí ekonomické, sociální a ekologické dopady i potřeby návštěvníků, dotčených podnikatelských subjektů, životního prostředí a hostitelských komunit (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers – Zlepšování udržitelnosti cestovního ruchu – pokyny pro tvůrce politik, UNEP a UNWTO, 2005, str. 11–12);

B.  vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2017 „Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu“, a uznalo tak, že udržitelný cestovní ruch šíří povědomí o rozsáhlém dědictví různých civilizací, vede k většímu uznání hodnot charakterizujících rozmanité kultury a v důsledku tedy podporuje posilování míru ve světě (rezoluce A/RES/70/193);

C.  vzhledem k tomu, v roce 2015 byla Evropa v absolutním vyjádření nejrychleji rostoucím regionem, v němž se počet turistů zvýšil ve srovnání s rokem 2014 o 27 milionů (Světová organizace cestovního ruchu, Tourism Highlights, 2016);

D.  vzhledem k tomu, že evropská města, evropské regiony a obce jsou klíčovými pilíři rozvoje udržitelného a konkurenceschopného cestovního ruchu (Taleb Rifai, generální tajemník Světové organizace cestovního ruchu, Brusel, 7. prosince 2016);

1.  vyzývá Komisi, aby podpořila zavedení označení „evropský region roku z hlediska udržitelného cestovního ruchu“ a vytvořila fond, který bude napomáhat při každoročním vytváření tras udržitelného cestovního ruchu v rámci jednoho regionu EU.

 

Právní upozornění