PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 328kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o uvođenju „Europske regije godine u području održivog turizma”


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o uvođenju „Europske regije godine u području održivog turizma”  
B8-0504/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se održivim turizmom označava način putovanja kojim se vodi računa o trenutnim i budućim gospodarskim i društvenim učincima te učinku na okoliš i kojim se uzimaju u obzir potrebe posjetitelja, industrije, okoliša i zajednica domaćina (Kako postići bolju održivost turizma – vodič za tvorce politika (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers), Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša (UNEP) i Svjetska turistička organizacija (WTO), 2005., str. 11–12.);

B.  budući da je Opća skupština UN-a proglasila 2017. „Međunarodnom godinom održivog turizma” prepoznavši da se održivim turizmom doprinosi osviještenosti o bogatom nasljeđu brojnih civilizacija, dovodi do većeg uvažavanja intrinzičnih vrijednosti različitih kultura te da se stoga promiče jačanje mira u svijetu (rezolucija Opće skupštine UN-a A/RES/70/193);

C.  budući da je 2015. Europa bila regija s najvećim rastom u apsolutnom smislu, uz 27 milijuna turista više nego 2014. (Najvažniji podaci u turizmu Svjetske turističke organizacije (UNTWO Tourism Highlights), 2016.);

D.  budući da su europski gradovi, regije i općine glavni stupovi za promicanje održivog i konkurentnog turizma (Taleb Rifai, glavni tajnik Svjetske turističke organizacije, Bruxelles, 7. prosinca 2016.);

1.  poziva Komisiju da potiče uvođenje „Europske regije godine u području održivog turizma” i da osnuje fond kojim će se svake godine poticati stvaranje ruta održivog turizma unutar jedne od regija EU-a.

Pravna napomena