ONTWERPRESOLUTIE
PDF 158kWORD 47k
4.9.2017
PE605.647v01-00
 
B8-0504/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar"


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie over het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar"  
B8‑0504/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat duurzaam toerisme staat voor een manier van reizen die rekening houdt met de huidige en toekomstige economische, sociale en ecologische gevolgen, alsmede met de behoeften van de bezoekers, de industrie, het milieu en de ontvangende gemeenschappen (Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP en UNWTO, 2005, blz.11-12);

B.  overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN 2017 heeft uitgeroepen tot "Internationaal jaar van duurzaam toerisme" en dat hierdoor het bewustzijn van het grote erfgoed van de verschillende beschavingen wordt verbreid, een grotere waardering van de intrinsieke waarden van de uiteenlopende culturen ontstaat en derhalve de vrede in de wereld wordt geschraagd (resolutie A/RES/70/193);

C.  overwegende dat Europa in 2015 het gebied is geweest waar zich in absolute cijfers de snelste groei heeft voorgedaan met 27 miljoen meer toeristen in vergelijking met 2014 (UNTWO Tourism Highlights, 2016);

D.  overwegende dat de Europese steden, regio's en gemeenten hoekstenen zijn bij het bevorderen van duurzaam en concurrerend toerisme (Taleb Rifai, secretaris-generaal van de Wereldorganisatie voor toerisme, Brussel, 7 december 2016);

1.  verzoekt de Commissie het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar" te bevorderen en een fonds in het leven te roepen waarmee het jaarlijks uitzetten van routes voor duurzaam toerisme binnen een regio van de EU wordt gestimuleerd.

Juridische mededeling