PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa  
B8‑0532/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 168 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että syntyvyys Euroopassa laskee jatkuvasti eivätkä lähivuosien ennusteet ole lainkaan myönteiset;

B.  ottaa huomioon, että syntyvyys on jäsenvaltioissa alle väestön uusiutumistason, mikä tarkoittaa, että työikäisen väestön määrä vähenee ja sen seurauksena puolestaan eläke-, terveys- ja sosiaaliturvapalveluihin tarvittavat julkiset menot kasvavat;

1.  kehottaa komissiota pyytämään jäsenvaltioiden hallituksia kohdentamaan julkisia menoja nykyistä enemmän syntyvyyden ja perheiden tukemiseen laskemalla lastenhoitopalvelujen kustannuksia, tukemalla monilapsisia perheitä ja edistämällä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista;

2.  kehottaa komissiota kehittämään toimenpiteitä lasten ja nuorten pariskuntien tukemiseksi maissa, joissa on alhainen syntyvyys, kunnioittaen samalla perussopimuksissa vahvistettuja erioikeuksia sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita.

Oikeudellinen huomautus