ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 243kWORD 47k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a születési ráta növeléséről Európában


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a születési ráta növeléséről Európában  
B8‑0532/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a születési ráta folyamatosan csökken Európában, és a következő évekre vonatkozó kilátások sem túl pozitívak;

B.  mivel a tagállamokban a születési ráta alacsonyabb a népesség számának megőrzéséhez szükséges küszöbnél, ezért csökken az aktív népesség, ami miatt növekednek a nyugdíjakra, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatásokra fordítandó állami kiadások;

1  felhívja a Bizottságot, hogy sürgesse a tagállamokat, hogy fordítsanak több állami támogatást a születési ráta növelésére és a családok támogatására, csökkentve a gyermekgondozási szolgáltatásokra fordított kiadásokat, ezzel is a népesebb családokat ösztönözve és előmozdítva a szakmai és a magánélet összeegyeztetését;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy a Szerződésekben ráruházott hatáskörök, valamint a szubszidiaritás és arányosság elvének tiszteletben tartása mellett dolgozzon ki szakpolitikákat a gyermekek és a fiatal párok támogatására az alacsony születési rátával rendelkező országokban.

Jogi nyilatkozat