PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl gimstamumo skatinimo Europoje


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl gimstamumo skatinimo Europoje  
B8‑0532/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi gimstamumas Europoje rodo nuolat mažėja ir ateinančių metų perspektyvos nedžiugina;

B.  kadangi gimstamumas valstybėse narėse yra mažesnis už natūralios gyventojų kaitos ribą, o tai reiškia mažėjantį darbingo amžiaus gyventojų skaičių, dėl to padidės valstybės išlaidos pensijoms, sveikatos priežiūros paslaugoms ir socialinei apsaugai;

1  prašo Komisijos primygtinai raginti valstybių narių vyriausybes investuoti daugiau valstybės lėšų, kad būtų remiama gimstamumo ir šeimos politiką, kad mažiau kainuotų vaikų priežiūros paslaugos, kad būtų skatinamos daugiau vaikų turinčios šeimos ir sudaromos sąlygos geriau derinti darbą ir asmeninį gyvenimą;

2.  ragina Komisiją, atsižvelgiant į jai Sutartimi suteiktais įgaliojimais ir subsidiarumo bei proporcingumo principus, parengti vaikų ir jaunų porų rėmimo politiką tose šalyse, kuriose žemas gimstamumo lygis.

Teisinis pranešimas