NÁVRH UZNESENIA
PDF 241kWORD 46k
8.9.2017
PE611.452v01-00
 
B8-0532/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zvýšení pôrodnosti v Európe


Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zvýšení pôrodnosti v Európe  
B8‑0532/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 1 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pôrodnosť v Európe neustále klesá a vyhliadky na nadchádzajúce roky nie sú vôbec pozitívne;

B.  keďže pôrodnosť v členských štátoch je pod prahom obnovenia generácie, čo znamená znižovanie ekonomicky aktívneho obyvateľstva a následné zvýšenie verejných výdavkov na dôchodky, zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie;

1  vyzýva Komisiu, aby nabádala vlády členských štátov k tomu, aby investovali viac verejných výdavkov do politík na podporu pôrodnosti a rodiny a tak znížili náklady na služby starostlivosti o deti, podporovali viacdetné rodiny a presadzovali zosúladenie pracovného a súkromného života;

2.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s právomocami, ktoré jej boli udelené zmluvami, a zásadami subsidiarity a proporcionality vypracovala politiky na podporu detí a mladých párov v krajinách s nízkou mierou pôrodnosti.

Právne oznámenie