ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 467kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно заплахите, на които Европейската комисия излага свободата на изразяване на мнение


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно заплахите, на които Европейската комисия излага свободата на изразяване на мнение  
B8‑0537/2017

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Мария Габриел, новият комисар по въпросите на цифровите технологии, изрази желанието си за създаване на експертна група по темата фалшиви новини („fake news“);

Б.  като има предвид, че целта на тази комисия ще бъде, както винаги, да се намерят начини за налагане на ограничения на всички, които разпространяват т.нар. фалшиви новини, или чрез санкции, или чрез цензура;

В.  като има предвид освен това, че няма нищо по-недемократично от това да се остави на „експерти“ или на други технократи от Комисията на неизборни длъжности да определят какво е вярно и какво не е;

Г.  като има предвид накрая, че въпреки че свободата на изразяване на мнение следва да бъде една от най-важните ценности на нашите демократични общества, тя е непрестанно атакувана от правителствата и големите предприятия;

1.  призовава Комисията да се откаже от създаването на експертна група относно „фалшивите новини“;

2.  призовава Комисията да създаде комисия за разследване на многобройните форми на цензура, които определени големи цифрови групи като Facebook и Twitter прилагат.

Правна информация