FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om de trusler, som Europa-Kommissionen udsætter ytringsfriheden for


Sophie Montel, Florian Philippot

Europa-Parlamentets beslutningsforslag om de trusler, som Europa-Kommissionen udsætter ytringsfriheden for  
B8‑0537/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Mariya Gabriel, den nye kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, har til hensigt at nedsætte en ekspertgruppe for de såkaldte falske nyheder;

B.  der henviser til, at formålet med dette udvalg som altid vil være at finde måder at straffe alle dem, der spreder falske nyheder, navnlig ved hjælp af sanktioner eller ved hjælp af censur;

C.  der henviser til, at der ikke er noget mere udemokratisk end at overlade det til "eksperter" eller andre ikke-valgte teknokrater fra Europa-Kommissionen til at diktere, hvad der er rigtigt og forkert;

D.  der henviser til, at ytringsfriheden bør være en af de vigtigste værdier for vores demokratiske samfund, og at den imidlertid er konstant anfægtet af regeringer og store selskaber;

1.  opfordrer Kommissionen til ikke at nedsætte en ekspertgruppe om falske nyheder;

2.  opfordrer Kommissionen til at nedsætte et udvalg med ansvar for at undersøge de mange former for censur, som visse større grupper af digitale platforme som Facebook og Twitter deltager i.

Juridisk meddelelse