RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

vastavalt kodukorra artiklile 133


ohtude kohta, mis Euroopa Komisjoni tegevuse tulemusena ähvardavad väljendusvabadust


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ohtude kohta, mis Euroopa Komisjoni tegevuse tulemusena ähvardavad väljendusvabadust  
B8-0537/2017

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et uus digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel on teatanud oma kavatsusest luua valeuudiste eksperdirühm;

B.  arvestades, et nimetatud rühma eesmärk on, nagu ikka, leida kas karistuse või tsensuuri abil võimalusi kõikide nende tegevuse takistamiseks, kes levitavad valeuudiseid;

C.  arvestades ka, et pole midagi ebademokraatlikumat otsusest lasta „ekspertidel“ või muudel Euroopa Komisjoni tehnokraatidel, kes ei ole otse valitud, dikteerida seda, mis on õige või vale;

D.  arvestades, et väljendusvabadus peaks olema meie demokraatlike ühiskondade jaoks üks tähtsamaid väärtusi ning ometi on see pidevalt valitsuste ja suurte äriühingute rünnaku all;

1.  kutsub komisjoni üles loobuma valeuudiste eksperdirühma loomisest;

2.  kutsub komisjoni üles looma uurimiskomisjoni, kelle ülesanne on pöörata tähelepanu mitmesugusele tsensuurile, mida rakendavad teatavad suured digitaalvaldkonna kontsernid, nagu Facebook ja Twitter.

Õigusalane teave