PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 150kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan komission aiheuttamista uhkista sananvapaudelle


Sophie Montel, Florian Philippot

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan komission aiheuttamista uhkista sananvapaudelle  
B8‑0537/2017

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että digitaalitaloudesta vastaava uusi komissaari Mariya Gabriel on ilmoittanut haluavansa koota asiantuntijaryhmän käsittelemään ns. valeuutisia (”fake news”);

B.  ottaa huomioon, että tämänkin toimikunnan tarkoituksena on löytää keinoja tukahduttaa valeuutisiksi luokiteltuja uutisia välittävien tahojen toiminta joko sanktioin tai sensuurin avulla;

C.  pitää lisäksi erittäin demokratian vastaisena sitä, että nk. asiantuntijoiden tai muiden teknokraattien, joita Euroopan komissio ei ole valinnut, annetaan sanella, mikä on oikein ja mikä on väärin;

D.  toteaa, että sananvapauden olisi oltava yksi meidän demokraattisten yhteiskuntiemme tärkeimmistä arvoista, jota vastaan hallitukset ja suuryritykset kuitenkin hyökkäävät jatkuvasti;

1.  vaatii komissiota luopumaan ajatuksesta perustaa valeuutisia käsittelevä asiantuntijaryhmä;

2.  kehottaa komissiota perustamaan toimikunnan, joka tutkisi moninaista sensuuria, jota tietyt suuret digitaalitalouden ryhmittymät, kuten Facebook ja Twitter, harjoittavat.

Oikeudellinen huomautus