REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 382kWORD 46k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Komisijas radīto apdraudējumu vārda brīvībai


Sophie Montel, Florian Philippot

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas radīto apdraudējumu vārda brīvībai  
B8-0537/2017

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā jaunā komisāre digitālās ekonomikas un sabiedrības jautājumos Mariya Gabriel ir paziņojusi par savu nodomu izveidot ekspertu grupu tā saukto “viltus ziņu” jomā;

B.  tā kā šīs komitejas mērķis, kā vienmēr, ir atrast veidus, kā apspiest visus, kas izplata “viltus ziņas”, vai nu ar sodiem, vai arī ar cenzūru;

C.  tā kā turklāt nav nekā nedemokrātiskāka, kā ļaut ”ekspertiem” vai citiem neievēlētiem Eiropas Komisijas tehnokrātiem noteikt, kas ir patiess un kas nepatiess;

D.  tā kā vārda brīvība ir viena no būtiskākajām mūsu demokrātisko sabiedrību vērtībām un tā kā to nemitīgi apdraud valdības un lielie uzņēmumi,

1.  aicina Komisiju atturēties no ekspertu grupas “viltus ziņu” jomā izveides;

2.  aicina Eiropas Komisiju izveidot komisiju, lai izmeklētu vairākus cenzūras veidus, ko izmanto daži lielie digitālie uzņēmumi, piemēram, Facebook un Twitter.

 

Juridisks paziņojums