ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de door de Europese Commissie veroorzaakte gevaren voor de vrijheid van meningsuiting


Sophie Montel, Florian Philippot

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de door de Europese Commissie veroorzaakte gevaren voor de vrijheid van meningsuiting  
B8‑0537/2017

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Mariya Gabriel, de nieuwe commissaris Digitale Economie en Maatschappij, haar voornemen kenbaar heeft gemaakt een groep deskundigen inzake nepnieuws op te zetten;

B.  overwegende dat deze commissie, zoals steeds, tot doel zal hebben middelen te vinden om iedereen die nepnieuws verspreidt, te onderdrukken, hetzij door sancties, hetzij door censuur;

C.  overwegende dat er niets ondemocratischer is dan aan "deskundigen" of andere niet-gekozen technocraten van de Europese Commissie de taak over te laten te dicteren wat waar en niet waar is;

D.  overwegende ten slotte dat de vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste waarden van onze democratische samenlevingen zou moeten zijn, die echter voortdurend door regeringen en grote ondernemingen wordt aangevallen;

1.  verzoekt de Commissie af te zien van het instellen van een groep deskundigen inzake nepnieuws;

2.  verzoekt de Commissie een commissie in te stellen die tot taak heeft onderzoek te verrichten naar de vele vormen van censuur waaraan bepaalde grote internetbedrijven, zoals Facebook en Twitter, zich schuldig maken.

Juridische mededeling