NÁVRH UZNESENIA
PDF 230kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o hrozbách, ktoré predstavuje Európska komisia pre slobodu prejavu


Sophie Montel, Florian Philippot

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o hrozbách, ktoré predstavuje Európska komisia pre slobodu prejavu  
B8‑0537/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Mariya Gabriel, nová komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, oznámila svoje odhodlanie zriadiť skupinu expertov na tému „fake news“;

B.  keďže účelom tohto výboru bude, ako vždy, nájsť prostriedky na potláčanie všetkých, ktorí šíria „fake news“, buď sankciami alebo cenzúrou;

C.  keďže okrem toho nie je nič viac antidemokratické ako poveriť „odborníkov“ a iných nevolených technokratov Európskej komisie, aby diktovali, čo je pravda a čo je lož;

D.  keďže sloboda prejavu by mala byť jednou z najdôležitejších hodnôt pre naše demokratické spoločnosti a keďže na túto slobodu neustále útočia vlády a veľké spoločnosti;

1.  žiada Komisiu, aby sa vzdala zámeru zriadiť skupinu odborníkov na tému „fake news“;

2.  žiada Komisiu, aby zriadila výbor pre vyšetrovanie početných prípadov cenzúry, ktorej sa dopúšťajú niektoré veľké digitálne skupiny, ako sú Facebook a Twitter.

Právne oznámenie