FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 227kWORD 47k
26.9.2017
PE611.462v01-00
 
B8-0537/2017

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Europeiska kommissionens hot mot yttrandefriheten


Sophie Montel, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om Europeiska kommissionens hot mot yttrandefriheten  
B8‑0537/2017

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala agendan, har tillkännagivit sin avsikt att tillsätta en expertgrupp för ”falska nyheter” (fake news).

B.  Målet för denna grupp kommer att vara det gamla vanliga, att hitta på olika sätt att bestraffa dem som sprider ”falska nyheter”, antingen genom straff, eller genom censur.

C.  Det finns inget mer odemokratiskt än att låta så kallade experter eller icke folkvalda teknokrater inom Europeiska kommissionen diktera vad som är sant och vad som är falskt.

D.  Yttrandefriheten borde vara ett av de viktigaste värdena för våra demokratiska samhällen, men ändå attackeras den ständigt av regeringar och storföretag.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avstå från att inrätta en expertgrupp för ”falska nyheter”.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en grupp med ansvar att utreda de många fall av censur som vissa storföretag på det digitala området ägnar sig åt, såsom Facebook och Twitter.

Rättsligt meddelande