Postup : 2017/2855(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0575/2017

Předložené texty :

B8-0575/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0405

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 331kWORD 48k
19.10.2017
PE611.501v01-00
 
B8-0575/2017

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))


Hospodářský a měnový výbor
Odpovědný poslanec: Werner Langen

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA))  
B8-0575/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)06229),

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů ze dne 16. října 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění(1), a zejména na čl. 28 odst. 4, čl. 29 odst. 4, čl. 30 odst. 6 a čl. 39 odst. 5 uvedené směrnice,

–  s ohledem na doporučení rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by se mělo použít od 23. února 2018, tj. od data použitelnosti směrnice (EU) 2016/97, a že by plné využití tříměsíčního období vymezeného pro přezkum, které má Parlament k dispozici, dotčenému odvětví neposkytlo dostatek času k provedení nezbytných technických a organizačních změn;

B.  vzhledem k tomu, že rychlé zveřejnění nařízení v přenesené pravomoci v Úředním věstníku by umožnilo včasné provádění a poskytlo právní jistotu, pokud jde o ustanovení vztahující se na pojistné produkty s investiční složkou;

C.  vzhledem k tomu, že Parlament se domnívá, že lhůta pro provedení směrnice (EU) 2016/97 by měla zůstat stejná, tedy do dne 23. února 2018, žádá však Komisi, aby přijala legislativní návrh, jímž se datum použitelnosti stanoví na 1. října 2018;

1.  prohlašuje, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.

Právní upozornění