NÁVRH USNESENÍ
PDF 243kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o ochraně křesťanů pronásledovaných v převážně muslimských zemích


Lorenzo Fontana

Návrh usnesení Evropského parlamentu o ochraně křesťanů pronásledovaných v převážně muslimských zemích  
B8-0599/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 168 SFEU,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle zprávy „Pronásledovaní a zapomenutí“, kterou vydala papežské nadace Aiuto alla Chiesa che soffre (Pomoc církvi, která trpí) se v jedenácti zemích sledovaných od poloviny roku 2015 do poloviny roku 2017 situace „pronásledovaných křesťanů“ zhoršila ve srovnání s předchozím dvouletým obdobím, kdy již bylo zaznamenáno mírné zhoršení;

B.  vzhledem k tomu, že bezpečnost křesťanů ve světě ohrožují zejména násilné činy extremistických islamistických skupin;

C.  vzhledem k tomu, že řada islámských zemí přijímá zákon o rouhání, který je v příkrém rozporu s moderními demokratickými ústavami a s Mezinárodní úmluvou o občanských a politických právech, jež zaručuje všem jednotlivcům svobodu náboženského vyznání;

1.  zdůrazňuje, že je nutné, jak vyplývá i z příslušných údajů, podnítit opět účinnou mezinárodní iniciativu na obranu a ochranu pronásledovaných křesťanů;

2.  vybízí Komisi, aby vypracovala programy na ochranu křesťanů, kteří jsou ve svých zemích původu nespravedlivě pronásledováni, a aby na mezinárodní úrovni prosazovala náboženskou svobodu;

3.  vyzývá Komisi, aby s naléhavostí vyzvala vlády členských států k tomu, aby v rámci svých mezinárodních vztahů podporovaly náboženskou svobodu křesťanů v muslimských zemích.

 

Právní upozornění