FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 157kWORD 46k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

jf. forretningsordenens artikel 133


om at forsvare kristne, som forfølges i lande med muslimsk flertal


Lorenzo Fontana

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om at forsvare kristne, som forfølges i lande med muslimsk flertal  
B8‑0599/2017

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 168 i TEUF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at situationen for forfulgte kristne i 11 af de lande, som overvågedes i rapporten "Forfulgte og Glemte" fra den pavelige stiftelse "Hjælp til den Lidende Kirke" (ACS) mellem medio 2015 og medio 2017, forværredes i forhold til den foregående toårsperiode, hvor der allerede var blevet iagttaget en forværring;

B.  der henviser til, at de voldelige aktioner, som ekstremistiske islamistiske grupper udfører, er blandt de værste trusler mod sikkerheden for kristne i verden;

C.  der henviser til, at mange islamisk ledede lande vedtager love mod blasfemi, hvilket strider direkte mod moderne demokratiske forfatninger og mod den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, hvori alle mennesker garanteres religionsfrihed;

1.  understreger, at der, som dataene bekræfter, er behov for at iværksætte en effektiv relancering af internationale foranstaltninger til forsvar for og beskyttelse af forfulgte kristne;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde programmer til beskyttelse af kristne, som udsættes for uretfærdig forfølgelse i deres hjemlande, og gøre sig til fortaler for religionsfrihed internationalt;

3.  opfordrer Kommissionen til at tilskynde medlemsstaternes regeringer til i deres internationale forbindelser at fremme religionsfriheden for kristne i muslimske lande.

 

Juridisk meddelelse