PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 240kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o obrani progonjenih kršćana u zemljama s muslimanskom većinom


Lorenzo Fontana

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obrani progonjenih kršćana u zemljama s muslimanskom većinom  
B8-0599/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 168. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se u jedanaest zemalja među onima koje su od sredine 2015. do sredine 2017. promatrane u okviru izvješća „Progonjeni i zaboravljeni” papinske zaklade Pomoć Crkvi u nevolji situacija progonjenih kršćana pogoršala u odnosu na prethodno dvogodišnje razdoblje, u kojem je već bilo zabilježeno znatno pogoršanje;

B.  budući da se u glavne prijetnje za sigurnost kršćana u svijetu ubraja nasilno djelovanje islamskih ekstremističkih skupina;

C.  budući da mnoge zemlje pod islamskim vodstvom donose zakone o blasfemiji, što je u jasnoj suprotnosti prema modernim demokratskim ustavima i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima kojim se svim pojedincima jamči sloboda vjeroispovijesti;

1.  ističe potrebu, koja je potvrđena podacima, da se učinkovito ponovno pokrene međunarodno djelovanje u svrhu obrane i zaštite progonjenih kršćana;

2.  poziva Komisiju da izradi programe za zaštitu kršćana koje nepravedno progone u zemljama njihova podrijetla i da postane međunarodni promicatelj vjerske slobode;

3.  poziva Komisiju da potakne vlade država članica da u svojim međunarodnim odnosima promiču vjersku slobodu kršćana u islamskim zemljama.

 

Pravna napomena