ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 245kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

benyújtva az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


a muzulmán többségű országokban üldözött keresztények védelméről


Lorenzo Fontana

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány a muzulmán többségű országokban üldözött keresztények védelméről  
B8‑0599/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EUMSZ 168. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az „Aid to the Church in Need” (ACN) pápai alapítvány „Üldöztetve és elfelejtve” című jelentése által megfigyelés alatt levő tizenegy országban 2015 közepe és 2017 közepe között az üldözött keresztények helyzete a már jelentős romlást mutató megelőző két évhez is képest romlott;

B.  mivel a világon a keresztények biztonságát fenyegető egyik fő veszélyt a szélsőséges iszlám csoportok erőszakos fellépései jelentik;

C.  mivel számos iszlám országban az istenkáromlásról szóló törvényt fogadnak el, ami szöges ellentétben áll a modern demokratikus alkotmányokkal, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával, amely minden egyén számára garantálja a vallásszabadságot;

1.  hangsúlyozza, hogy mivel az adatok is megerősítik, hatékony nemzetközi fellépést kell indítani az üldözött keresztények védelmére;

2.  sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki programokat a származási országukban igazságtalanul üldözött keresztények védelmére, és legyen a vallásszabadság nemzetközi előmozdítója;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy sürgesse a tagállamok kormányait annak érdekében, hogy nemzetközi kapcsolataikban mozdítsák elő az iszlám országokban élő keresztények vallásszabadságát.

Jogi nyilatkozat