PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w krajach, w których większość stanowią muzułmanie


Lorenzo Fontana

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w krajach, w których większość stanowią muzułmanie  
B8‑0599/2017

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 168 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w jedenastu z krajów poddanych analizie w sprawozdaniu papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie pt. „Prześladowani i zapomniani” od połowy 2015 r. do połowy 2017 r. sytuacja „prześladowanych chrześcijan” jeszcze się pogorszyła w porównaniu z poprzednim dwuletnim okresem, kiedy to już odnotowano zdecydowane pogorszenie;

B.  mając na uwadze, że wśród głównych zagrożeń dla integralności chrześcijan na świecie znajdują się gwałtowne działania grup islamskich ekstremistów;

C.  mając na uwadze, że wiele krajów islamskich przyjmuje ustawy o bluźnierstwie, które są całkowicie sprzeczne z nowoczesnymi konstytucjami demokratycznymi oraz z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych gwarantującym wszystkim ludziom wolność wyznania;

1.  podkreśla potwierdzoną danymi konieczność rzeczywistego rozpoczęcia międzynarodowych działań obrony i ochrony prześladowanych chrześcijan;

2.  apeluje do Komisji o opracowanie programów obrony chrześcijan niesłusznie prześladowanych w ich krajach pochodzenia, a także o odegranie roli międzynarodowego orędownika wolności religijnej;

3.  apeluje do Komisji o zwrócenie się do państw członkowskich, aby te ostatnie w swoich stosunkach międzynarodowych propagowały wolność religijną chrześcijan w krajach islamskich.

Informacja prawna