PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 381kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la apărarea creștinilor persecutați în țările majoritar musulmane


Lorenzo Fontana

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la apărarea creștinilor persecutați în țările majoritar musulmane  
B8‑0599/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 168 din TFUE,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în unsprezece dintre țările aflate sub observație în raportul „Persecutați și uitați” al fundației pontificale Ajutor pentru biserica aflată în nevoie — ACS, între jumătatea anului 2015 și jumătatea anului 2017 situația „creștinilor persecutați” a degenerat comparativ cu perioada precedentă de doi ani, în care se înregistrase deja o înrăutățire considerabilă;

B.  întrucât principalele amenințări la adresa securității creștinilor în lume le reprezintă acțiunile violente ale unor grupuri islamiste extremiste;

C.  întrucât numeroase țări cu conducere islamică adoptă legea privind blasfemia, care este în contrast puternic cu constituțiile democratice moderne și cu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care garantează tuturor persoanelor libertatea religioasă,

1.  subliniază necesitatea, confirmată de date, de a relansa în mod eficace acțiunea la nivel internațional pentru apărarea și protejarea creștinilor persecutați;

2.  îndeamnă Comisia să elaboreze programe de apărare a creștinilor persecutați pe nedrept în țările lor de origine și să devină promotoarea libertății religioase la nivel internațional;

3.  invită Comisia să solicite guvernelor statelor membre să promoveze, în cadrul relațiilor lor internaționale, libertatea religioasă a creștinilor din țările musulmane.

Notă juridică