NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 47k
9.11.2017
PE614.235v01-00
 
B8-0599/2017

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ochrane prenasledovaných kresťanov v krajinách s prevahou moslimského obyvateľstva


Lorenzo Fontana

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane prenasledovaných kresťanov v krajinách s prevahou moslimského obyvateľstva  
B8‑0599/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa správy s názvom Prenasledovaní a zabudnutí, ktorú vypracovala pápežská nadácia Pomoc cirkvám v núdzi – ACS, sa situácia „prenasledovaných kresťanov“ v sledovaných krajinách od polovice roku 2015 do polovice roku 2017 v jedenástich prípadoch značne zhoršila v porovnaní s predchádzajúcim dvojročným obdobím;

B.  keďže medzi kľúčové hrozby bezpečnosti kresťanov vo svete patria násilné činy extrémistických islamistických skupín;

C.  keďže v mnohých islamských krajinách prijímajú zákony o rúhaní, ktoré sú v jasnom kontraste s modernými demokratickými ústavami a s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, ktorý zaručuje všetkým osobám slobodu náboženského vyznania;

1.  poukazuje, že aj na základe údajov je nevyhnutné zaviesť účinný plán medzinárodných opatrení na obranu a ochranu prenasledovaných kresťanov;

2.  naliehavo žiada Komisiu, aby vypracovala programy na ochranu nespravodlivo prenasledovaných kresťanov v ich domovských krajinách a podporovala na medzinárodnej úrovni slobodu náboženského vyznania;

3.  vyzýva Komisiu, aby nabádala vlády členských štátov, aby v rámci svojich medzinárodných vzťahov presadzovali slobodu náboženského vyznania kresťanov v moslimských krajinách.

Právne oznámenie