ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 254kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján


az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Irma hurrikán által sújtott régiók javára történő igénybevételéről


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Irma hurrikán által sújtott régiók javára történő igénybevételéről  
B8‑0657/2017

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendeletet módosító, 2014. május 15-i 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel az Irma hurrikán jelentős, már most is több milliárd euróra tehető anyagi kárt okozott az Európai Unió tagállamaihoz tartozó szigeteken, így Saint-Martin, Saint-Barthélemy és Anguilla szigetén, illetve a Brit Virgin-szigeteken;

B.  mivel az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) az európai szolidaritás kifejezője, a legkülső régiók vonatkozásában pénzügyi támogatást nyújtva azoknak az uniós tagállamoknak, amelyeket olyan, közvetlen károkat okozó természeti katasztrófa sújt, amelyek költségei meghaladják a regionális GDP 1%-át;

C.  mivel az EUSZA lehetővé teszi az alapvető sürgősségi intézkedések finanszírozását és az infrastruktúrák újjáépítésében való pénzügyi részvételt a természeti katasztrófák sújtotta régiókban;

1.  kéri az Európai Bizottságot, hogy mihamarabb vegye igénybe az EUSZA-t az Unió tagállamainak az Irma hurrikán által sújtott régiói támogatásának céljából;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a tagállamoknak.

 

(1)

HL L 189., 2014.6.27., 143. o.

 

Jogi nyilatkozat