PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 390kWORD 47k
12.9.2017
PE614.269v01-00
 
B8-0657/2017

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea regiunilor afectate de uraganul Irma


Steeve Briois, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea regiunilor afectate de uraganul Irma  
B8‑0657/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât uraganul Irma a provocat daune materiale considerabile, care sunt estimate în prezent la mai multe miliarde de euro, în insule care aparțin statelor membre ale Uniunii Europene, și anume Saint Martin, Saint-Barthélemy, Anguilla și Insulele Virgine Britanice;

B.  întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) reprezintă expresia solidarității europene, scopul său fiind să furnizeze asistență financiară statelor membre ale Uniunii care se confruntă cu catastrofe naturale care provoacă pagube directe și, când este vorba de o regiune ultraperiferică, ale căror costuri depășesc 1 % din PIB-ul regional;

C.  întrucât FSUE poate fi utilizat pentru a finanța operațiuni de urgență vitale și pentru a contribui financiar la reconstrucția infrastructurii în regiunile afectate de catastrofe naturale,

1.  invită Comisia Europeană să mobilizeze cât mai rapid FSUE în favoarea regiunilor statelor membre ale Uniunii Europene afectate de uraganul Irma;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

 

(1)

JO L 189, 27.6.2014, p. 143.

 

Notă juridică